Arnö Långsätter 1

Städdagen 26 oktober

Lördagen den 26 oktober

Samling hos respektive lagbas kl 09:00

Vid kl 12:00 serveras korv och fika för alla som varit med.

OBS! Finns det någon som kan tänka sig att koka korven, vänligen kontakta Micke Palm (‎micke@tankbar.com Mobilnr: 070-663 69 06)

Det kommer även att fällas granar och hjälp behövs för att släpa ris mm.
Eken ner mot Persiljestigen 24 måste också städas bort. Fråga er lagbas!