Arnö Långsätter 1

Nya vägbulor kommer sättas upp.

Vi har fortfarande problem med hastigheter så vägbulor kommer att sättas upp på väl valda platser som sedan monteras bort vid städdagen i höst för att åter sättas upp vid våren.