Arnö Långsätter 1

Skottning av trottoar

Det har inkommit klagomål att trottoarerna inte är skottade på Persiljestigen. Vore bra om de ansvariga tar tag i det omgående, tack. Innebär fastighetsägaren.

Citerat från Nyköpings Kommun
https://nykoping.se/Trafik–resor/Gator-och-vagar/Skotsel-av-gator/Snorojning/

Fastighetsägarens ansvar vid snö

Fastighetsägaren ansvarar för att röja undan snö och halkbekämpa på gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna. Det finns vissa regler att förhålla sig till.

Snöröjning runt fastigheten

  • Skotta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten.
  • Sanda om det är halt.
  • Avlägsna snö och istappar från tak.
  • Om fastighetsägaren väljer att anlita en entreprenör för att utföra arbetet så ligger ansvaret, för att arbetet utförs enligt gällande regler, på fastighetsägaren.

Egna skyltar eller andra hinder för att varna för exempelvis snöras eller fallande istappar fråntar inte fastighetsägaren ansvaret vid en eventuell olycka. Om du vill göra en tillfällig avstängning eller ställa upp en skylt måste du söka tillstånd hos polisen. Även om du får tillstånd att skylta eller stänga av vägen har du en skyldighet att åtgärda problemet.