Arnö Långsätter 1

Ny avgift för Bastun från 2018

På vårt sista styrelsemöte diskuterades ang priset på bastun att det alltid är ett återkommande ämne och tydligen känsligt med den nya prissättning. Även om vi beslutade att fortsätta med samma pris på Budgetmötet så anser Styrelsen att det är bättre om den används ofta än att ha en höjd prisnivå. Vi anser oxå att vi har rätten att justera det.

Styrelsen avser att sänka priset till 20kr/person som innan höjningen och hoppas att det är till belåtenhet för samtliga.

God Jul och Gott Nytt År

//Styrelsen