Arnö Långsätter 1

Städdag och årsstämma den 27 april 2017

Samling på morgonen vid respektive lagbas vid 9:00

– Åtgärda parkeringen i backen
– Allmän städning
– Försöka få bort några buskar framför Smf lokalen

3st containers är beställda.

Korv vid 12:00 i lokalen och sedan årsstämma vid cirka 13:00. Direkt efter det är konstinstitutionsmöte för samtliga styrelsemedlemmar.