Arnö Långsätter 1

Budgetmöte den 28 nov

Kallelse till budgetmöte tisdagen den 28.11.2017 kl 19:00 med Samfällighetsföreningen Arnö Långsätter 1.

Mötet hålls i föreningens gemensamhetslokal.

 

Dagordning

  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av 2 justeringsmän
  4. Mötets behöriga utlysande.
  5. Arvoden till styrelse, revisorer och lagbasar.
  6. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.
  7. Taxor för samfällighetslokalen och bastun.
  8. Övriga frågor.
  9. Avslutning

 

Välkomna!

Styrelsen