Arnö Långsätter 1

Bevattningsförbud från 15 juni

Den 15 juni 2020 gäller återigen bevattningsförbud i Nyköpings kommun. Förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag, som att till exempel att fylla pooler och vattna gräsmattan.

Bevattningsförbud från den 15 juni 2020

Den 15 juni 2020 införs bevattningsförbud och gäller tillsvidare. Bevattningsförbudet införs då vattennivåer i området inte har återhämtat sig i tillräcklig omfattning. För att säkra vattenkvalitén och vattenförsörjningen resten av sommaren måste förbrukningen vara återhållsam.

Den 1 oktober 2019 upphörde det tidigare bevattningsförbudet som infördes i maj 2018. Vädret var då rekordtorrt i hela landet och nederbörden sparsam. Sedan dess har de stora magasinens grundvattennivåer, redovisade av SGU, inte återhämtat sig. Nyköpings kommuns egna mätningar visar också att nivåerna inte har återhämtat sig i tillräcklig omfattning. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver införs bevattningsförbud.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare och mot att göra stora vattenuttag.

https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/vatten-och-avlopp/vatten/bevattningsforbud