Arnö Långsätter 1

Eldningsförbud

Du får inte elda med öppen låga utomhus Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag. https://nykoping.se/sormlandskustens-raddningstjanst/hem-och-fritid/eldning/eldningsforbud