Arnö Långsätter 1

Budgetmöte 27 nov 19:00

Preliminär dagordning inför mötet. Utskick kommer senare i pappersform. Mötet hålls i föreningens gemensamhetslokal.  Dagordning Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justeringsmän Mötets behöriga utlysande. Arvoden till styrelse, revisorer och lagbasar. Styrelsens förslag…