Arnö Långsätter 1

Skottning av trottoar

Det har inkommit klagomål att trottoarerna inte är skottade på Persiljestigen. Vore bra om de ansvariga tar tag i det omgående, tack. Innebär fastighetsägaren. Citerat från Nyköpings Kommun https://nykoping.se/Trafik–resor/Gator-och-vagar/Skotsel-av-gator/Snorojning/ Fastighetsägarens ansvar vid snö Fastighetsägaren ansvarar för att röja undan snö…