Arnö Långsätter 1

Parkering och fordonstrafik

Parkering och fordonstrafik. För att göra trafikmiljön inom området så säker som möjligt, inte minst för våra barn, är det viktigt att vi håller hastigheten nere (gånghastighet). Vad det gäller parkering så försök i möjligaste mån använde markerade P-platser (vissa…