Arnö Långsätter 1

Parkering Dillvägen

  Vi håller på med byggansökan och offerter till utökad parkering i backen på Dillvägen. Svårt att hitta entreprenörer som har tid. Saknas grävskopor, men vi håller en kontakt med Foria och kanske kan få till en enklare, men fungerande…