Arnö Långsätter 1

Kontakt

Nedan följer styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter

I första hand ska man kontakta den ansvarige för uppgiften för snabb respons.

Ordförande
Micke Palm, Persiljestigen 16
tel: 070-66 36 906, micke@tankbar.com

Kassör
Anders Eriksson, Persiljestigen 13
tel: 070-513 39 98, anders-k.eriksson@telia.com

Ledamot, Vatten/värme
Jonnie Svensson, Ärtgången 10
tel: 070-675 56 49, jonnie.svensson@schneider-electric.com

Ledamot, Sekreterare
Asti Ahmet, Persiljestigen 6
tel: 073-723 66 85, asti.ahmet@nykoping.se

Ledamot, Grönområden
Björn Ahlin, Sparrisgången 88
tel: 076-881 66 16, ahlin1975@gmail.com

Ledamot
Josef Cakici, Ärtgången 8
tel: 073-965 64 95, josefcakici@hotmail.com

Ledamot
Lennart Lindqvist, Sparrisgången 18
tel: 070-465 93 13, lenmon@bahnhof.se

Suppleanter
Patrik Johansson , Persiljestigen 10 , patrik.johansson@cesprinkler.se
Tommy Englund , Persiljestigen 3, englund.tommy@live.se
Hans Karlkvist, Persiljestigen 24, persiljan24@live.com

Maskinansvarig som gräsklippare, häcksax och grästrimmers mm
Lennart Lindqvist, Sparrisgången 18
tel: 070-465 93 13, lenmon@bahnhof.se

Valberedningen
Olof Sjödén, Persiljestigen 7, olof.sjoden@se.abb.com

Hyra lokal
Lokalen kan hyras genom stugfogden, Cecilia Palm Persiljestigen 16, tel 073 – 021 11 04


Lagbasar
Område 1: Hela Ärtgången, Fredrik Stenman Ärtgången 12 070 – 459 32 96
Område 2: Persiljestigen 1 – 19, Jan- Åke Åbrink Persiljestigen 2 0155 – 972 06
Område 3: Sparrisgången 2 – 32, Lennart Lindqvist Sparrisgången 18 070-465 93 13
Område 4: Sparrisgången 34-88, Sara Delerud Sparrisg 88 070 – 99 27 279
Område 5: Resten Persiljestigen, Cecilia Palm Persiljestigen 16 0730 – 21 11 04